Karlı kayın ormanı sözleri


Bölüm] memleket mi, yıldızlar mı. efkarlıyım, efkarlıyım elini ver ner' de elin? memleket mi yıldızlar mı. karlı kayın ormanı sözleri.

elini ver nerde elin. karlı kayın ormanı 1 karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin efkarlıyım efkarlıyım elini ver nerde elin memleket mi yıldızlar mı gençliğim mi daha uzak kayınların arasında bir pencere sarı sıcak ben oradan geçerken biri amca dese gir içeri girip yerden selamlasam hane içindekileri yedi tepeli şehrimde bıraktım karlı kayın ormanı sözleri gonca gülümü ne ölümden korkmak ayıp. a a karlı kayın ormanı karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin efkarlıyım, efkarlıyım elini ver nerde elin memleket mi yıldızlar mı gençliğim mi daha uzak kayınların arasında bir pencere sarı sıcak ben ordan geçerken biri amca dese gir içeri girip yerden selamlasa hane içindekileri yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca gülümü karlı kayın ormanı" için şarkı sözleri] karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin efkârlıyım, efkârlıyım elini ver, nerde elin? gençliğim mi daha uzak. efkarlıyım, efkarlıyım. kayınların arasında. yürüyorum geceleyin. karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin efkarlıyım, efkarlıyım elini ver nerde elin memleket mi yıldızlar mı gençliğim mi daha uzak kayınların arasında bir pencere sarı sıcak ben ordan geçerken biri amca dese gir içeri girip yerden selamlasa hane içindekileri yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca gülümü ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü. deniz tarağı nedir.

karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin efkarlıyım efkarlıyım elini ver nerde elin ayışığı renginde kar keçe çizmelerim ağır içimde çalınan ıslık beni nereye çağırır memleket mi yıldızlar mı gençliğim mi daha uzak kayınların arasında bir pencere sarı sıcak ben ordan geçerken biri amca dese gir içeri girip yerden selamlasam hane içindekileri. yürüyorum geceleyin karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin efkarlıyım, efkarlıyım elini ver ner' de elin? bir pencere sarı sıcak. karlı kayın ormanında. efkârlıyım, efkârlıyım.


Contact: +52 (0)2651 537143 Email: [email protected]
Rüyada alkol görmek