Çekimli fiil ekleri


Fiilin şu an gerçekleştiği bildirir. ek almayan ve kök halinde bulunan fiiller mastar olarak isimlendirilmektedir. haber ( bildirme) kipleri şimdiki zaman şimdi zamanın ekleri - yor ve - mekte / – makta ekleridir. bunlardan herhangi birini alan bir fiil çekimli fiil olmaktadır. çekimli fiil ekleri nelerdir? çekimli fiili; “ kip ve şahıs eki almış fiil ” olarak tanımlamak mümkündür.

dilek ekleri " - se, - e, - meli" şeklindedir. zaman ve şekil ekleri a) haber kip ekleri. iki tanımada da ortak olan, fiilin “ kip + şahıs ” eklerini almasıdır. kip ekleri " - yor, - ecek, - du, - ar, - miş" şeklindedir.

fiil çekim ekleri, fiil kök veya gövdelerine eklenerek, fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını ( eylemi yapan kişiyi) belirtirler. fiil çekimi ni fiillerde kip, fiillerde zaman, fiillerde olumsuzluk ve fiillerde soru olmak üzere dört ana başlıkta inceleyebiliriz: 1. fiil çekim ekleri, fiil kök veya gövdelerine eklenerek, fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını belirtirler. türkiye sınır kapıları haritası. daha ayrıntılı bir tanımla, “ bir fiilin, yargı bildirmek amacıyla zaman / dilek kiplerinden birini alıp, bir şahsı gösterebildiği fiiller ” olarak tanım yapabiliriz.

dilimizdeki fiil çekim eklerini şu şekilde sınıflandırabiliriz: 1- zaman ve şekil ekleri ( haber ve dilek kipleri) 2- şahıs ekleri 3- soru eki 4- ek- fiil şimdi bunları tek tek inceleyelim. peki, bir fiile çekimli fiil diyebilmemiz için gerekli olan şeyler nelerdir? çekimli fiiller fiil çekimli fiil ekleri kökü + kip eki + kişi eki şeklinde oluşur. fiil kök ya da gövdesi + kip eki + şahıs eki = çekimli fiil oku + yor + um = çekimli fiil kurut + acak + sın = çekimli fiil bak + ar + ız = çekimli fiil gel + meli + ler = çekimli fiil çekimli fiil, zamana ve şahsa bağlanmış bir hareketi karşılayan kelimedir. yatmak, kalkmak, çalışmak mastarlı kök fiillere örnek verilebilir.

mastar halde olmayan ve cümle içerisinde kullanılan fiile çekimli fiil denir. gel- i- yor- um gibi. fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır.


Contact: +79 (0)8017 473377 Email: [email protected]
Kılınır namazı nasıl rekat tesbih