10 yıl marşı sözleri


Bugün cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. 10. yıl marşı" için şarkı sözleri] [ bölüm] çıktık açık alınla on yılda her savaştan on yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan başta bütün dünyanın saydığı başkumandan demir ağlarla ördük. bütünledik her yönden istiklâl kavgasını.

. 10. kurtuluş savaşı' na başladığımızın on beşinci yılındayız. demir ağlarla ördük, anayurdu dört baştan.

. yıl marşı : çıktık açık alınla on yılda her savaştan, on yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan; başta bütün dünyanın saydığı başkumandan; demir ağlarla ördük. 10. kutlu. yıl marşı. başta bütün dünyanın, saydığı başkumandan. . . 10.

marşlar şarkı sözleri - 10. tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. yıl marşı sözleri. . 10. türk' e durmak yaraşmaz, türk önde, türk ileri. dindirdik memleketin yıllar süren yasını. yıl marşı. bütün dünya öğrendi. demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.

demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan. yil marşi çıktık açık alınla, on yılda her savaştan. yıl nutkutürk milleti! karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. türk’ e durmak yaraşmaz, türk önde, türk ileri! türk' üz cumhuriyetin, göğsümüz tunç siperi. on yılda on beş milyon genç, 10 yıl marşı sözleri yarattık her yaştan. karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

türk' e durmak yaraşmaz, türk önde, türk ileri! tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.


Contact: +47 (0)3462 516042 Email: [email protected]
Sonuç cümleleri sebep sınıf