Tarih çağları


Arasında yazının icadı ile başlayıp 375 kavimler göçü’ ne kadarki geçen zaman dilimini ifade eder. kendisi, tarih öncesi çağlar için insanların ilk tarih çağları olarak taş araçlar kullandıklarını, daha sonraları ise bronz alaşımı ve demiri kullanmayı öğrendikl. tarihten önceki dönemler ( prehistoria) o dönemdeki insanların teknik gelişimi, ekonomik ve sosyal yaşantısına göre sınıflandırılmıştır. insanların taşları kullanma becerilerine göre kaba, yontma ve cilalı taş çağları olmak üzere üçe ayrılır. özetler prehistorya, tarih öncesi çağlar kavramını karşılamaktadır. diyelim ki zamanda bir günlüğüne geçmişe gitme imkanına sahipsiniz. yazının icadından önceki dönemlere “ tarih öncesi çağlar” ismi verilirken yazının icadından sonraki döneme “ tarihi çağlar” denmiştir. prehistorya sözcüğü, latince’ de önce anlamına gelen “ pre- ” ön takısı ile yunanca geçmiş olayların öyküsü anlamına gelen “ historia” sözcüğünden oluşmaktadır.

tarih öncesi çağlar ile ilgili ilk sınıflandırma danimarkalı arkeolog ve müzeci christian jürgensen thopsen tarafından yapılmıştır. dönemin en önemli özelliği en uzun çağ olmasıdır. bunu tarih çağları şeması bölümünde görebilirsiniz. bu dönemde insanlar; tarım, ticaret, hayvancılıkla ilgilenirlerdi. tarih çağları şeridi tarih çağları şeması tarih çağlarının süresi geçmişten günümüze yaklaştıkça kısalmaktadır. bizim kahramanımız günümüze en uzak döneme, “ yazı öncesine” yolculuk yapmaya karar verdi. tarihi çağlar ilk çağ ( mö 3500 ms 375) m. ilk insanların tarih sahnesine çıkmasından “ maden devri” ne kadar olan zamanı kapsar. yazının icadından önceki döneme tarih öncesi, yazının icadından sonraki döneme de tarih çağları denmiştir.

peki bu bir günlük yolculukta neler görmüştür? insanlık tarihinin uzun bir zamanı kapsaması tarihçilerin bu zaman dilimini “ çağ” adı verilen bölümlere ayırmasına neden olmuştur. tarih öncesi çağlar buna göre tarih öncesi; paleolitik çağ ( yontma taş devri) mezolitik çağ ( orta taş devri ) neolitik çağ ( yeni taş devri/ cilalı taş devri) kalkolitik çağ ( bakır taş devri) dönemlere ayrılmıştır. bu nedenle tarih çağları ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ şeklinde dört bölüme ayrılmıştır. tarih öncesi dönemlendirme tarihte çok tartışılan konulardan biridir.

50 dolar ne kadar türk parası. musevilik sonra hristiyanlık bu dönemde çıkmıştır. tarih çağlarının ayrılmasında toplumları etkileyen önemli olaylar ölçü alınmıştır. 3500 yılı esas alınmıştır. üç çağ sistemi. tarih öncesi çağlar taş devri ve orta taş devri yeni taş devri ( neolitik) taş- bakır devri ( kalkolitik) : maden devirleri tarih öncesi çağlar tarih öncesi çağlar tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği m. hangi döneme gitmeyi tercih ederdiniz? yazının icadından önceki döneme prehistorya yani tarih öncesi zaman denir.

see full list on derstarih.


Contact: +77 (0)3077 942289 Email: [email protected]
Toper ezgi