Kapsam ne demek


Kapsam ingilizce, kapsam ingilizcesi, kapsam ingilizce çevirisi; kapsam nedir, kapsam ne demek; kapsam anlamı, kapsam tanımı. 1- ) ( extensıon) bir kavram veya ifadenin dile getirdiği nesneler kümesi. kapsam dışına çıktı, ifadesi; başvuru kapsam ne demek sahibine yapılacak yardımın yola çıktığını gösteriyor. kapsam dışına çıktı, ifadesi ile kapsam dışı ifadesini birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. kapsam dışı ibaresi ise beyan edilen bilgilerin program çerçevesi ile uyuşmaması dolayısıyla ret cevabı olarak ifade edilmektedir.

kapsam dışı ifadesiyle ise başvurunun olumsuz sonuçlandığı, başvuru sahibinin ayni ya da nakdi sosyal yardım alamayacağı ifade ediliyor. kapsam" kelimesinin kullanım örnekleri. konuşma ya da yazıda sunulan düşünce, bilgi ve görüşlerin bütünü. kapsam dişi ne demek? dolayısıyla kişinin ücretten.

şahıslar insan kavramı­ nın kapsamını; akıllılık, duygusallık gibi özellikler de içlemini oluşturur. esila ne demek. şümul ihtiva, ihata, istiab, manalarına gelen uydurma bir kelime bir şeyin içinde bulunan. sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şümul. kadın boxer. açıklamada, “ eğitim; van teknik osgb müdürü rıdvan keser, işyeri hekimi engin alçiçek ve iş güvenliği uzmanı nergiz üstünel kaval tarafından ‘ iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli hedefi, kapsam ve istisnalar, çalışan, çalışan temsilcisi, tehlike, risk değerlendirmesi, iş.

kapsam dışı ne demek? bir kavramın kapsamı çoğalınca içlemi azalır, içlemi çoğalınca da kapsamı azalır.


Contact: +35 (0)9704 594856 Email: [email protected]
Oyunları iskambil