Katolik nedir


O ayni zamanda hz. ortodoks ve değişik protestan mez­ hepleriyle birlikte günümüzde hıris­ tiyanlığın başlıca kiliselerinden biri­ ni oluşturan katolik kilisesi’ ne yaklaşık 660 milyon katolik bağlıdır. dil bilgisi yönünden türkçe' de özel olarak kullanılır. katolikler, bu akımın isa' nın ilk havarilerinden petrus tarafından kurulduğunu ileri sürerler. nike tekmelik. infaz yasası son dakika. katolik nedir katolik; cihan şümul, külli kilise demektir.

kulak ağrısına iyi gelen ilaçlar. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. video on demand. boylece papa ruhani reis sifatiyla hz. katolikler yoğun olarak güney amerika ' da ve avrupa ' nın güneyinde bulunurlar. katolikler, roma katolik kilisesi mensubu olup, hristiyan dünyasının en yaygın mezhebini meydana getirirler. isa' nin vekilidir. katolik nedir, katolik ne demek katolik; bir din b. katolik kilisesi veya roma katolik kilisesi ( latin katolik kilisesi ), ruhanî başkanı roma başpiskoposu ( papa) olan, en fazla cemaate sahip hristiyan mezhebi.

isa' nin yeryuzundeki. burundanga. katolik sözcüğü, yunanca katholikos ( evrensel) kelimesinden türetilmiştir. petrus' tan sonra gelen papalar da petrus' un vekili sayilirlar. katolik kilisesi. roma kilisesinin kendine verdiği ad. katoliklik, isa’ nın, havarisi aziz petrus’ a aktar­ mış olduğu yetkilerin kalıtçısı sayılan papayı dinsel başkan olarak kabul eden hıristiyan mezhebi.

bir diger adi roma katolik kilisesi olan katolik mezhebi, hristiyan dunyasinin en buyuk ve en koklu mezhebidir. katolik hakkında bilgiler katolik, roma katolik kilisesi' ne bağlı olan kişi. katolik mezhebinden olan kimse hristiyanlığın mezheplerinden biri. dünyada yaklaşık 1, 2 milyar mensubu vardır. bu anlamda " ortodoks" kelimesinin ifade ettiği anlamı da kazanmıştır.

bu kelime, " her yerde, her zaman ve herkes tarafından" kabul edilen inanç veya uygulamaları ifade etmek üzere ve dinden çıkanlarla ana kitleden ayrılanlara karşı ana caddeyi koruyanları belirtmek için kullanıldı. inanclarina gore bu mezhebi, havarilerin ilki olan petrus kurmustur.


Contact: +46 (0)3190 426998 Email: [email protected]
Nedir