Pasarofça antlaşması


Antlaşma, osmanlı sultanı iii. 5 haziran 1718’ de başlanan görüşmeler 21 temmuz’ a kadar devam etmiştir. ardından osmanlı ve avusturya askerî kuvvetleri yerlerine çekildi. the treaty saw the cession of several ottoman territories to the habsburgs, and it was regarded in its time as an extraordinary success and. osmanlı ile avusturya ve venedik olmak üzere 21 temmuz 1718’ de sırbistan’ ın pasarofça kasabasında imzalanan bir antlaşmadır. az bulunan sık rastlanmayan.

sınırların tesbiti ertesi yıla kadar bitirildi. pasarofça antlaşması nedir? osmanlı devlet adamları bu antlaşmayı bir mütareke gibi görüyor, terkedilen toprakları geri almak istiyordu. bu antlaşmayla birlikte osmanlı devleti, batı’ nın üstünlüğünü “ net” bir şekilde kabul etmiş oldu. pasarofça antlaşması, osmanlı- avusturya- venedik savaşı ' na son veren, yukarı sırbistan, belgrad ve banat yaylasının avusturya ' ya; dalmaçya, bosna ve arnavutluk kıyılarının venedik ' e verilmesi, mora yarımadası ' nın osmanlılarda kalması gibi maddeler içeren 21 temmuz 1718' de imzalanan antlaşmadır.

1719’ da avusturya tarafından istanbul’ a wirmond, osmanlı devleti’ nce de rumeli beylerbeyiliği pâyesiyle. antlaşmaların onaylanması ve mübadeleleri belirlenen zamanlarda gerçekleşti. , 17: 58 1683’ te viyana kuşatması’ yla başlayan ve dört devletle yapılan çok cepheli savaşlar on altı yıl sürmüş, büyük kayıplar verilerek karlofça antlaşması ile sona ermişti. kuka tesbih pasarofça antlaşması fiyatları. verimli ne demek. osmanlı devleti, kaybettiği toprakları geri alamayacağını anladı. ( kaybedilen toprakların geri alınabileceğine prut zaferi ile inanılmıştı) 2. pasarofça antlaşması, osmanlı devleti tarafından imzalanmış en ağır antlaşmalardan biridir.

avusturya ağır isteklerde bulunmuştur; ancak osmanlı kabul etmemiştir. sadrazam silahtar ali paşa, osmanlı ordusu ile birlikte macaristan' a girdi. ağustos sonunda delegeler pasarofça’ dan ayrıldı. pasarofça antlaşması pasarofça antlaşması hakkında detaylı bilgi avusturya ' nın, karlofça antlaşması gereğince mora' nın venediklilere geri verilmesini istemesi üzerine, avusturya' ya da savaş açıldı. pasarofça antlaşmasi müellif: abdülkadir özcan 1683’ te viyana kuşatması’ yla başlayan ve dört devletle yapılan çok cepheli savaşlar on altı yıl sürmüş, büyük kayıplar verilerek karlofça antlaşması ile sona ermişti. the treaty of passarowitz, or treaty of požarevac, was the peace treaty signed in požarevac, a town that was in the ottoman empire but is now in serbia, on 21 july 1718 between the ottoman empire and austria of the habsburg monarchy and the republic of venice. pasarofça antlaşmasının önemi 1.


Contact: +28 (0)3564 872529 Email: [email protected]
Telefon yapıştırıcı