Bayındırlık ne demek


erotic xxx. Dilimizde oldukça çok kullanılan kelimelerden birisi “ bayındırlık” dır. kamu tesisleri ve kamu yapılarının inşaatı ve onarımını yapmak veya yaptırmak. bayındırlık tdk sözlükte 2 anlama gelmektedir. adet getiren şeyler. sözlük anlamı ' gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur' demek olan bayındır, bir yerleşim yerinin bütün fonksiyonlarıyla standartlarının iyileştirilmesi güzelleştirilmesi manasına gelmektedir. bayındır olma durumu, ümran, mamurluk ( isim) örnek cümleler: anadolu' yu aşıp halep kapısını vurduğumuz zaman, bayındırlık ve kalabalık görmeye başlıyorduk. bayındırlık hizmetleri public works. tdk' ye göre bayındırlık kelimesi anlamı şu şekildedir: - bayındır olma durumu, ümran, bayındırlık ne demek mamurluk - bayındır duruma getirme işi, imar bayindirlik kelimesi cümle içerisinde kullanimi - anadolu' yu aşıp halep kapısını vurduğumuz zaman, bayındırlık ve kalabalık görmeye başlıyorduk. bayındırlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

bayındırlık, bir bölgenin veya bir yerleşim yerinin gelişmesi, hayat standartlarının yükselmesi ve güzelleşmesi için yapılan birtakım faaliyetleri uygulamaya koyan birimdir. bayındırlık; herhangi bir yerleşim yerinin veya bölgenin mevcut halinden daha iyi olması, gelişmesi ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yapılması gereken faaliyetleri uygulayan birime denmektedir. anadolu' yu aşıp halep kapısını vurduğumuz zaman, bayındırlık ve kalabalık görmeğe başlıyorduk. farklı anlamları olan bayındırlık kelimesinin tdk’ ye göre anlamı şu şekildedir: – bayındır olma durumu, ümran, mamurluk – bayındır duruma getirme işi, imar. bayındır olma durumu, ümran bayındır duruma getirme işi, imar.

bir bölgenin gelişmesi için yapılan faaliyetlerin tamamı bayındırlık kapsamına girer. bayındırlık nedir? bayındırlık ne demek? bayındırlık - nedir ne demek bayındırlık ne demek? • çeşitli özellikteki ve ölçekteki imar plan’ larının projeye esas standartlarını belirlemek. • il özel idarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak. bayındırlık ne demektir? sözlük anlamı nedir? • yurt dışında çalışmak isteyen müteahhitlerin işlemlerini yapıp, sicillerini tutmak.

bayındırlık bakanlığı ministry of public works. bölgenin gelişmesi, güzelleşmesi, yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi faaliyetlerini. see full list on nedir. bayındır duruma getirme işi, imar ( isim). development charges.

- falih rıfkı atay 2. türetilmiş kelimeler ( bis).


Contact: +86 (0)6310 558608 Email: [email protected]
Nedir değeri