Şafilik nedir


Şafilik mezhebi türkiye' nin güney doğu bölgesinde oldukça yaygındır. imam şafi' nin şeri delillerden gösterdiği yola şafilik mezhebi denilmektedir. imam muhammed’ den de irak fıkhı nı öğrendi. ekseriye mardin ve cevresindeki cogu kürt asiretin mezhebi şafi' î dir. şafilik mezhebi imam şafii' nin kendi düşüncelerine göre şer' i delillerden çıkardığı hükümlere dayanmaktadır. katı tavrı nedeniyle ortodoks hıristiyan mezheplerine benzer. şafiî mezhebi, malezya, endonezya, yemen ve doğu afrika ' da yaygındır. imam mâlik’ ten bizzat muvatta ’ yı dinledi, süfyan ibn uyeyne’ den hadis rivâyet etti. kadinla tokalasmak ve kopege dokunmak kesinlikle yasaktir. şafi mezhebi 4 sünni fıkıh mezhebinin arasındadır.

böylece irak fıkhı ile hicaz fıkhı nı birleştiren kişi oldu. ehl- i sünnet itikadında olan müslümanlardan, âmellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara şafiî denir. türkiye' de genellikle nedir kürt kökenli yurttaşlarımızın mezhebidir. şafiîlik olarak da anılır. [ 2] türkiye' de daha çok kürtler arasında yaygın. şafilik islam' ın dört büyük mezheplerinden biridir. şâfi mezhebinin kurucusu sayılan imam şafi 767 ( hicri 150) yılında gazze şehrinde ( filistin) doğdu. ayrıca asya kıtasında ki müslüman ülkelerde de yaygın olduğu gibi doğu afrika bölgesinde de şafilik mezhebi oldukça yaygındır. şafii mezhebi türkiye ve türkiye' ye komşu ülkelerde yaygın bir mezheptir.

müslümanlardan amellerini ve ibadetlerini bu mezhebin usullerine uyarak yapanlara şafii denmektedir. şafiî şafilik nedir mezhebi malezya, endonezya, yemen ve doğu afrika' da yaygındır. türkler arasinda. şafiî mezhebi dört sünni fıkıh mezhebinden birisidir. alkol ve uyusturucu kullanimi, ölüm nedenidir.


Contact: +45 (0)1239 877773 Email: [email protected]
Porno meme yalama