Bir cismin özkütlesi nasıl bulunur


Bu yüzden özküt. sabit sıcaklık ve basınç altında, bir maddenin kütlesi artarsa hacmi de aynı oranda artar. bu nedenle hacimle kütle doğru orantılı değiştiği için öz kütle değişmez. g/ cm3 de özkütle birimidir. maddelerin 1 cm3’ ünün gram cinsinden kütlesine öz kütle denir. ağırlık ise bulunduğu yere göre değişir. kütle ( m) ve hacim ( v) arasında d= m/ v bağıntısı vardır. eski dilde adı kesafet olan özkütlenin aynı zamanda diğer adı yoğunluktur.

yandaki şekilde, bir dirkdörtgenin ağırlık merkezinin, birbirine dik iki kenarın ortalarını birleştirmek sureti ile çizilen doğruların kesişme noktalarının verdiği o noktası olduğu gösterilmiştir. öz kütle ( d) ile gösterilir. bu nokta aynı zamanda dikdörtgenin köşegenlerinin de kesişim noktasıdır. her maddenin bir özkütlesi vardır. see full list on renklinot. bu nedenle her yerde aynıdır. kütle m, hacim v, özkütle d ile gösterilmek üzere formülü şöyle olur.

çünkü yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüne göre bulunur. öz kütlenin birimi g/ cm3 dür. kütle bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. 10– 3 bakır = 8, 92.

bir maddenin birim hacminin kütlesine o maddenin özkütlesi denir. kütle – hacim grafiğinde doğrunun eğimi özkütleyi verir. çünkü maddelerin özkütle değerleri sabittir ve herhangi bir durumda kütleye ya da hacmi bağlı olarak değişmez. şekildeki grafiklere göre, katı ve sıvı maddelerin sıcaklığı sabit kalmak şartı ile kütle ile hacmi doğru orantılıdır. özkütle aşağıdaki formülle hesaplanır, ölçülemez. eğer özkütlesi verilen madde saf haldeyse o maddenin hangi madde olduğu kolaylıkla anlaşılır. özkütle, maddelerin hacmine ve kütlesi. bazı maddelerin özkütleleri aşağıdaki gibidir: zeytin yağı= 0, 910 kurşun= 11, 30 altın= 19, 30 demir= 7, 86 azot= 1, 25. aynı şartlarda özkütle, maddeler için ayırt edici özelliktir.

yerçekiminin az veya çok olduğu yerlerde ağırlık miktarı değişir. d= m/ v m = kütle ( g) v = hacim ( cm3) d bir cismin özkütlesi nasıl bulunur = özkütle ( g/ cm3) özkütle maddenin üç hali ( katı, sıvı, gaz) içinde ayırt edicidir. saf bir maddenin özkütlesi bilinirse o maddenin hangi madde olduğu bilinir. si birim sisteminde özkütle birimi kg/ m3 dür.

belirli sıcaklık nasıl ve basınç altında maddenin birim hacmine düşen madde miktarına özkütle denir. cisimlerin ağırlık merkezleri çizim yolu ile kolaylıkla bulunabilir. karışımların öz kütleleri ise sabit değildir. bazı maddelerin özkütle değerleri; altın= 19, 30 zeytin yağı= 0, 910. kütle yönsüz ( skaler) büyüklüktür. saf maddelerin ( element ve bileşik) öz kütleleri sabittir. ağırlık ise yönlü ( vektorel. özkütle formülü hesaplanması normal şartlar altında sabit sıcaklık ve basınçta özkütle değişmez ve kütle- hacim grafiğinin eğimi ( 20/ 10= 40/ 20= 60/ 30= 2 g/ cm3) özkütleyi verir. ayırt edici özellik aynı koşullarda özkütle katı, sıvı ve gaz lar için ayıt edici özellik tir. kütle- hacim grafiği başka bir ifadeyle 1 cm 3 ' lük cismin kütlesi 2 gramdır.


Contact: +14 (0)1435 557117 Email: [email protected]
Davies